Juleklippedagen

D. 30 november var der - traditionen tro - juleklippedag.

Fra forskellige klasser på mellemtrinet Fra forskellige klasser på mellemtrinet
Nogle timers intens juleklipning (og hygge) forvandlede skolen. Så er vi klar til DECEMBER.