Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 12-12-2018:  873 elever

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe 
 

  • Indskolingen: 18,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet: 20,1 elever pr. klasse
  • Udskolingen: 20,2 elever pr. klasse

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: Undervisningsministeriets database

 

Antal elever pr. pc

0. årgang har 24 iPads til deling

1. - 3. årgang har iPads 1:1

4. - 5. årgang har Surface tablets 1:1

6. - 9. årgang har bærbare computere 1:1

9. årgang har egne medbragte computere (BYOD)

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-12-2018:  64

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale