Faktuelle oplysninger

Antal elever

 Samlet elevtal pr. 06-11-2017:  865 elever


Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

  • Indskolingen (0.-3. klasse): 22,2 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 21,5 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,9 elever pr. klasse

  •  
    OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
    Specialklasserne er ikke med i udregningerne.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

0. - 3. klasse låner iPads og bærbare pc'er som klassesæt

4. - 5. klasse har 1 Surface tablet  pr. elev.

6. - 9. klasse har 1 bærbar pc pr. elev

 

Antal lærere

 

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale