Sundhedsplejersker

Tøndervej
Lokale D313


Tove H. Clausen
Tlf.: 23 28 73 14
E-mail: [email protected]

             

Dr. Margrethes Vej
Lokale D313

   

 

Anne Kristina W Møller
Tlf.: 23 28 58 37
E-mail: [email protected]

Eleverne ses i 1. + 3. + 6. + 8. klasse. Ellers er det efter behov. Ved samtalen drøftes elevens trivsel, der foretages synsprøve og der måles højde og vægt. Desuden er sundhedsplejersken 2 dage i 0 klasse til sundhedspædagogisk aktivitet, hvori der drøftes mad, motion, søvn, venskab og hygiejne samt højde / vægt måling. Alle 4. og 5. klasser tilbydes pubertets undervisning ved sundhedsplejersken i samarbejde med klasselæreren. Ved særlige behov er hyppigere samtaler / undersøgelser en mulighed.