Distriktsvejleder

Annette Gulddahl Fischer                               
Distriktsvejleder

Mob: 2153 0391
Mail: [email protected]

Annette er distriktsvejleder på Kongehøjskolen og ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).  Distriktsvejlederen kan hjælpe, hvis man som forældre og lærer er bekymret for barnets trivsel,- det være sig ift. social og følelsesmæssig trivsel, og som blandt andet kan føre til fravær fra skole.

Formålet med distriktsvejlederens indsats er:

·     At yde en tidlig indsats, så barnets vanskeligheder, herunder fravær,  ikke udvikler sig.

·     At fremme en gensidig forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. et barns trivsel.

·     At støtte barnet/familien i at få nye handlemuligheder der skaber større trivsel for barnet.